Bever gezien tussen IJlst en Sneek, tweede in Fryslân

© Harry Bosma
In het water tussen IJlst en Sneek zwemt sindskort een bever. Tot nu toe was er maar een bever in heel Fryslân. It Fryske Gea plaatste een webcam na een melding van een visser die een bever had gezien. Harry Bosma van Wetterskip Fryslân is zeker dat het om een andere bever gaat dan de bever die in het Tsjûkemar zwemt. "Dy bever mist in hap út syn sturt. Op de bylden is te sjen dat dizze bever dat net hat."
Bosma heeft het vermoeden dat de bever eerder uitgezet is in een andere provincie en nu deze kant is opgezwommen. Van de twee bevers is niet bekend of het om mannetjes of vrouwtjes gaat.