Windpark Fryslân compenseert omwonenden met 10 miljoen euro

Windpark Fryslân steekt in totaal 10 miljoen euro in een compensatiefonds voor de gevolgen van de komst van windmolens in het IJsselmeer. Dat is de exploitant van het windpark overeen gekomen met de gemeente Súdwest-Fryslân. Het is de bedoeling dat de omwonenden van het nieuwe park, samen met natuurorganisaties en ondernemers, zelf een besluit zullen nemen over hoe het geld uitgegeven zal worden. De 10 miljoen euro wordt uitgesmeerd over 20 jaar, waarmee er dus voor ieder jaar een half miljoen euro beschikbaar is.
Landelijke afspraken
Met de oprichting van het fonds houdt Windpark Fryslân zich aan landelijke afspraken over compensatie voor de omgeving bij de oprichting van nieuwe windparken. Het fonds voor het park in het IJsselmeer is echter veel ruimer dan op andere plekken. Bovendien is het niet onafhankelijk gemaakt van de opbrengst van de windmolens.
Meestal wordt er een variabel fonds opgericht waar minder geld in zit als er ook minder energie wordt opgewekt. Volgens projectdirecteur Anne de Groot van Windpark Fryslân hebben ze daar bewust niet voor gekozen. "Wy woene de omjouwing sekerheid jaan en dat dogge je net mei in fariabel fûns."
Liever geen windpark gehad
De gemeente is blij met de afspraken die nu zijn gemaakt. "Wy hiene dit park leaver net hân," aldus wethouder Gea Akkerman, "mar no't it der dochs komt, is it wichtich dat de omjouwing der ek maksimaal fan profitearje kin." De afspraken gelden eerst voor 20 jaar, maar mocht het park er nog langer staan dan zal ook het fonds worden verlengd. Het duurt echter nog even voordat het geld beschikbaar komt. De verwachting is dat het park pas in 2020 open gaat.
Vergunningen nog niet definitief
Dat het nog zo lang duurt komt onder andere doordat de vergunningen nog niet definitief zijn. Tegenstanders van het park willen naar de Raad van State stappen om de komst van het park tegen te houden. Daarmee duurt het hoe dan ook nog meer dan een halfjaar voordat het park definitief in het IJsselmeer komt. Daarna moet er nog een besluit worden genomen over welke turbines er komen en wie het park zal bouwen.