Arbeidstraining voor vluchtelingen: "Presintearje dysels"

In Sneek gaat vrijdag een trainingsprogramma voor vluchtelingen van start. Het project VIP (vluchtelingen investeren in participeren), helpt vluchtelingen zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt.
Vluchtelingenwerk Nederland merkt dat vluchtelingen meer nodig hebben dan een inburgeringscursus om aan het werk te komen. Zo beheersen ze de taal vaak onvoldoende en weten ze weinig van de arbeidsmarkt af. Het VIP-project biedt een trainingsprogramma, jobcoaching, werkbezoeken en stagecafés.
"Presintearje dysels"
"It giet benammen om praktyske trainingen", legt Karin Veld van Vluchtelingenwerk uit. "We jouwe gjin teory, mar sizze 'gean de boer op, presintearje dysels'. Dat wurket folle better." Veld weet dat sommige vluchtelingen gefrustreerd raken als het ze niet lukt om een baan te vinden. "Dêr helpe wy se ek mei. Om dêr mei om te gean."
Het VIP-project is een landelijk initiatief. Vluchtelingenwerk heeft als doel om in Noord-Nederland in drie jaar tijd 300 vluchtelingen te helpen in hun zoektocht naar een baan.