Ambtenaren van Waadhoeke krijgen plek in Franeker

De ambtenaren van de nieuwe fusiegemeente Waadhoeke worden onderbracht in het huidige gemeentehuis in Franeker. Dat is donderdagochtend bekendgemaakt op een persconferentie. Vanaf 1 januari 2018 vormen Franekeradeel, Menameradiel, Het Bildt en vier dorpen van Littenseradiel één gemeente.
Het bestaande gemeentehuis van Franeker moet wel ingrijpend verbouwd worden. Dat betekent dat de meer dan honderd medewerkers tijdelijk op een andere plek moeten werken.
Ontmoetingsplekken
Naast de locatie van het gemeentehuis van Waadhoeke is ook bekendgemaakt dat in Menameradiel en Het Bildt een ontmoetingsplek komt. Daar kunnen inwoners terecht met vragen en krijgen gebiedsteams een plekje. Waar in de twee gemeenten deze locaties komen, is nog niet bekend.
De kosten van de huisvesting worden geschat op 6,5 miljoen euro. Het moet een jaarlijkse besparing opleveren van vier ton. In oktober nemen de gemeenteraden nog een besluit over de plannen. Als zij groen licht geven, kan de verbouwing in Franeker komend jaar los.