Wereld-Alzheimerdag: de kracht van muziek

Op Wereld-Alzheimerdag, dat is het vandaag 21 september, is veel aandacht voor deze ziekte. "Minsken mei demintens binne puer, har emoasjes binne oprjocht," zegt Krijn Dijkstra. De voormalige zanger van Die Twa werkt al ruim 20 jaar als activiteitenbegeleider in de zorg. De laatste jaren werkt hij met dementerende mensen in Westerpoort in Franeker.
In zijn werk is Krijn veel met muziek bezig. Elke dinsdagmiddag pakt hij zijn accordeon en zingt hij met de bewoners. "Bewenners dy’t eins neat mear sizze, sjonge wol mei. Dat is prachtich."
Muziek
"Soms sjochst de fuotsjes beweegjen, oaren besykje mei te sjongen en wer oaren hawwe de oanstriid om te dûnsjen." Waar veel signalen niet meer doordringen bij demente mensen, lukt dat met muziek vaak nog wel, want dat gaat via een ander deel van de hersenen. In Westerpoort proberen ze ook de familie van de bewoners te betrekken bij de muziekactiviteiten. "Dat kinne se dan tegearre diele. En boppedat wurde se hiel faak konfrontearre mei de sykte, mar op sa’n middei sjogge se dat har heit of mem se ek noch in hiel soad wille hat."
Ziekte
Dementie is de hardst groeiende ziekte van Fryslân. Op dit moment zijn er 11.000 Friezen met de ziekte, in 2030 zijn dat naar verwachting 18.000. Dat is een groei van 70 procent.
In Fryslân Hjoed vertelt Krijn Dijkstra over zijn werk. In het Leeuwarder muziekpodium Neushoorn verzorgt hij woensdagavond een avond met 'muziekherinneringen', liedjes waar mensen met dementie van opfleuren.