Sportvisserij Fryslân wil samenwerken met watergebruikers

De ledengroei van Sportvisserij Fryslân gaat niet meer zo snel als dat het eerder ging. Dat komt door de teruglopende vangsten. Terwijl het in Fryslân nog niet zo erg terugloopt als in de rest van het land. En ook buitenlanders komen nog graag in Fryslân om te vissen.
Sportvisserij wil in de toekomst meer samenwerken met alle partijen die het open water gebruiken, zoals de watersporters, beroepsvaart en natuurbeheerders. Het Friese water is eigenlijk te schoon en daardoor zitten er minder snoekbaarzen en brasems in, maar meer andere vissoorten zoals grondels en meervallen.
De vereniging is al met Wetterskip Fryslân in gesprek over de maatregelen om het water troebeler te krijgen.