Première kindermusical over Gysbert Japicx

De kindermusical "Master Gysbert, inkele reis Sabeare" wordt dinsdag voor het eerst vertoond in de Broerekerk in Bolsward. De musical is onderdeel van de activiteiten in het kader van het 350ste herdenkingsjaar van Gysberg Japicx, schoolmeester en dichter uit Bolsward. Japicx (1603-1666) heeft ervoor gezorgd dat het Fries weer werd gebruikt voor serieuze literatuur en legde daarmee de basis voor het geschreven Fries.
De musical wordt twee weken lang gespeeld voor 2.000 kinderen van basisscholen in Fryslân.
Taal verbindt
De boodschap van de voorstelling is dat taal verbindt. Zo wordt er Nederlands, Fries en Engels gepraat en is er een meertalig lied waar ook de schoolkinderen op hebben geoefend.
In november wordt er nog een drietalige documentaire over Gysbert Japicx uitgezonden op Omrop Fryslân en NPO.