Jacob Folkerts preekt voor het eerst in Bethelkerk

De 33-jarige Jacob Folkerts is sinds zondag de nieuwe predikant van de baptistengemeente in Drachten. Ruim 4000 mensen kwamen in twee erediensten op de inzegening in de Bethelkerk af. Folkerts werd ingezegend door Orlando Bottenbley die de baptisten bijna 30 jaar geleid heeft. Het ledenaantal in de gemeente is in die tijd gegroeid van 60 naar ruim 3000 , kinderen onder de 15 jaar niet meegerekend.
Folkerts was hiervoor predikant op Texel waar hij predikant was van de veel kleinere baptistengemeente met 150 leden. Hij zegt dat het vak van predikant geen ambitie is, maar een roeping.