Proef met buitendijkse akkerbouw is goed geslaagd

Het is heel goed mogelijk om gewassen te verbouwen op zilte akkers. Het gaat dan niet alleen om zeekraal, maar ook om gewone gewassen zoals boontjes. Dat concludeert onderzoeker Mans Schepers van de Rijksuniversiteit Groningen.
Hij heeft in maart buitendijks bij Peasens-Moddergat een akker aangelegd voor de verbouw van tuinboontjes en gerst. Vooral de oogst van de boontjes was boven verwachting. De gerst is opgegeten door koeien.
Doel van onderzoeker Schepers was om uit te vinden hoe de vroegere bewoners van het terpenlandschap daar groeten verbouwden. Schepers zegt dat de kwelders genoeg voordelen hebben. Door het zout komen er bijvoorbeeld geen slakken voor.