"Gebruik leegstaande gebouwen voor statushouders"

Er moet beter gekeken worden naar leegstaande gebouwen in de gemeente De Fryske Marren, zodat statushouders daar mogelijk in kunnen wonen. Dat vinden VVD en FNP in die gemeente. Woensdag werd er in de commissievergadering gepraat over hoe de gemeente het onderbrengen van statushouders - vluchtelingen met een verblijfsvergunning - moet aanpakken. Er kwamen veel mensen op af, sommige mensen moesten de bijeenkomst volgen op de televisies buiten de raadszaal.
Oudehaske
Een van de leegstaande gebouwen in de gemeente is het schoolgebouw in Oudehaske. Volgens de inwoners van dat dorp is dat een goede plek om statushouders onder te brengen. Ook de inwoners van Sint-Johannesga kwamen met een alternatieve locatie. Dit soort initiatieven zien ook VVD en FNP wel zitten. Ze willen zo de inwoners van de dorpen ook meer tegemoet komen.
Wethouder Durk Durksz zegt dat het college de alternatieven die de dorpen aandragen zal meenemen in haar besluit. Alleen is niet elk gebouw geschikt, mede door de hoge kosten die er aan vastzitten.
Plan college
Op 28 september neemt de gemeenteraad een besluit over het plan van het college. Die stelt voor tijdelijke woningen te bouwen in verschillende dorpen. Het maximale aantal woningen op één plek is twaalf. Voor de tijdelijke woningruimte heeft het college locaties in Echten, Joure, Langweer, Lemmer, Oudehaske, Scharsterbrug, Sint-Nicolaasga en Sint-Johannesga op het oog.