Open brief aan De Friesland: Houd publieke bijeenkomst

De Friesland Zorgverzekeraar moet binnen twee weken een publieke bijeenkomst organiseren voor alle vertegenwoordigers in de regio Noordoost-Friesland. Dat schrijven de gemeenten Dongeradeel, Kollumerland, Dantumadiel en Ferwerderadiel in een open brief aan de zorgverzekeraar. De gemeenten willen duidelijkheid van de verzekeraar over bijvoorbeeld het Regioplan dat eerder is opgesteld. Ook willen de gemeenten meer weten over waarom het contract met de drie eigenaren van ziekenhuis Sionsberg is opgezegd.
Men wil dat de contracten onmiddellijk weer geldig worden gemaakt, of dat de opzegging verder wordt uitgesteld.
Opiniestuk van de vier gemeenten
Oproep aan De Friesland Zorgverzekeraar: "Luister naar inwoners Noordoost Friesland"
Als vertegenwoordigers van inwoners van Noordoost Friesland roepen we De Friesland Zorgverzekeraar op naar de inwoners in onze regio te luisteren en hen nauw te betrekken bij de huidige ontwikkelingen rondom Sionsberg.
Nadat De Friesland Zorgverzekeraar eenzijdig de contracten met de drie eigenaren van Sionsberg 2.0 opzegde, riepen de gemeente Dongeradeel, Zorgbelang Fryslân en de provincie gezamenlijk de zorgverzekeraar, de drie eigenaren en de huisartsen op tot een traject van mediation.
We roepen De Friesland Zorgverzekeraar opnieuw op om, naast alle gesprekken die nu gaande zijn met de betrokkenen, nu vooral ook de inwoners van Noordoost Friesland duidelijk te informeren en goed naar hen te luisteren. Ons dringende verzoek aan de zorgverzekeraar is om binnen twee weken een publieke bijeenkomst te realiseren voor alle vertegenwoordigers van onze inwoners in de regio. Een bijeenkomst, waarbij onderstaande vragen worden beantwoord op basis van feiten:
- Welke zaken van het Regioplan, mede opgesteld door inwoners, zijn in de huidige situatie door de Stichting Sionsberg 2.0 gerealiseerd en welke niet? Oftewel: wat is door de zorgverzekeraar ingekocht en welke zaken worden momenteel wel of niet geleverd en door welke partij?
- Wat zijn de redenen dat het huidige contract met de drie eigenaren is opgezegd?
We vinden het anno 2016 onbegrijpelijk dat een vijfjarig contract eenzijdig wordt opgezegd door de zorgverzekeraar zonder feitelijke onderbouwing. Cliënten en inspectie zijn namelijk tevreden over de kwaliteit van de huidige zorgverlening. Bovendien zijn er elders wachtlijsten.
- Wat is de visie van De Friesland Zorgverzekeraar op het anderhalve lijnscentrum voor onze regio en hoe verhoudt deze zich tot het Regioplan? Het Regioplan omschrijft redelijke en basale wensen voor passende zorg dichtbij. Wij zien het Regioplan nog steeds als de basis voor het zorgaanbod in onze regio. Op basis van dit regioplan zijn de contracten voor vijf jaar gesloten.
Tenslotte, zolang gesprekken met huidige eigenaren gaande zijn en/of het mediationtraject wordt ingezet, vinden we het onacceptabel dat De Friesland Zorgverzekeraar dit proces frustreert met het ontbinden van de huidige contracten per 1 januari 2017. Deze ontbinding moet per direct ongedaan worden gemaakt, dan wel worden opgeschort.
Gemeente Dantumadiel
Gemeente Dongeradeel
Gemeente Ferwerderadiel
Gemeente Kollumerland c.a.