Geld voor natuurgolfbaan op Terschelling

© Omrop Fryslân
De provincie heeft vijf projecten in het Waddengebied met 130.000 euro gesubsidieerd. Het geld komt uit het Toeristisch Programma Friese Wadden. Het meeste geld gaat naar Terschelling en Harlingen.
De Stichting Golfbaan Terschelling krijfg 50.000 euro om een natuurgolfbaan aan te leggen. De gemeente Harlingen krijgt 50.000 euro voor de restauratie van het Entrepotgebouw aan de Willemskade.
Er gaat ook nog 12.500 euro naar de Stichting Musea Noordoost Fryslân en It Fryske Gea om te onderzoeken of het haalbaar is om van het garnalenfabriekje in Moddergat een daadwerkelijke ontmoetingsplaats te maken. Dorpsbelang Blija krijgt 9000 euro om de ideeën uit de dorpsvisie verder uit te werken. Als laatste gaat er 10.000 euro naar de volkshogeschool Schylgeralân op Terschelling. Dat geld is bestemd voor een aantal aanpassingen aan de toegankelijkheid van het terrein en de gebouwen.