Statenfractie GrienLinks wil REC sluiten

De GrienLinks statenfractie wil dat de afvaloven in Harlingen gesloten wordt. Dit naar aanleiding van de storing van vorige week. Oorzaak van de storing was een kapotte ID-fan. Door de storing is korte tijd ongefilterde uitstoot de lucht ingegaan
Fractievoorzitter Retze van der Honing heeft het idee dat de situatie bij de afvaloven niet onder controle is en wil dat de gedeputeerde nu echt maatregelen neemt. "Ik ha it idee dat de boeten ûnder betingst dy't de lêste tiid oplein binne foar oare ynsidinten net folle úthelje."
Eerdere incidenten
In oktober 2015 was er een grote storing bij de REC. Daar kwam toen meer dioxine vrij dan toegestaan is. Sinds een tijdje zijn de REC, provincie, gemeente Harlingen en andere betrokkenen bezig met het veiliger maken van de afvaloven. In het voorjaar zijn de eerste verbeteringen doorgevoerd. By dit onderhoud en doorvoeren van verbeteringen kwam er een stofwolk vrij. Ook hier kwam weer meer dioxine vrij dan toegestaan is.