Geen vergunning voor proefboring bij Nij Beets

Gas- en oliebedrijf Vermilion mag geen proefboring naar gas doen bij Nij Beets. Burgemeester en wethouders van Opsterland geven daar geen vergunning voor. Volgens het college mag het niet vanwege het bestemmingsplan.
Officieel mogen burgemeester en wethouders van een bestemmingsplan afwijken, wanneer landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden niet aangetast worden. Maar daar is gen garantie voor zeggen b. en w. Bovendien is er geen draagvlak voor de proefboring en dat is voor het college ook een belangrijk argument.