Tropenrooster in Fryslân: "Dit mag wel vaker!"

Heet, heter, heetst vandaag. En dus hebben veel scholen deze dagen een tropenrooster ingesteld. Dat betekent vroeg naar school en ook weer vroeg vrij. Een van die scholen is de Simon Vestdijk in Franeker en Harlingen. Alle schoolgebouwen daar hebben een plat dak, waardoor de temperaturen binnen behoorlijk oplopen. Op maandag net voor 12 uur werd in één van de lokalen al een temperatuur van 30 graden gemeten. "Dat is te warm, als je weet dat de temperatuur 's middags nog wel verder oploopt", zegt rector Marja de Jonge.
Tien Scholen
Het gaat in totaal in Fryslân om ongeveer tien scholen, waaronder het Stellingwerf College in Oosterwolde, Piter Jelles Impulse in Leeuwarden, Scholengemeenschap Bogerman in Sneek en Wommels, RSG Sneek, het Bornego College in Joure en Heerenveen, en het Marne College in Bolsward.
Het is in Harlingen en Franeker nog maar de vraag of de komende dagen ook nog lessen fan 30 minuten in plaats van 50 minuten worden gegeven: "We beslissen per dag wat we doen, dus het kan best zo zijn dat we morgen net zo'n tropenrooster doen als vandaag."
"Lekker zwemmen!"
De jongeren zijn zeer te spreken over de kortere lesuren, en de kortere schooldag: "Ik fyn it lekker, hoech minder te learen. Al is it wol bale dat we mear húswurk krije." zegt een van de leerlingen. Hij weet al wat hij vanmiddag gaat doen als hij uit is: "Lekker swimme fan 'e middei!"
Ook zijn klasgenoten vinden het nieuwe rooster fijn. Zo fijn zelfs dat er al geluiden opgaan om het hier niet bij te laten: "We zouden het vaker moeten doen, 30 minuten (per les) is wel fijn."
Uitzondering
Tropenroosters zijn niet nieuw in het onderwijs of in het werkveld in Fryslân. Maar om nog een tropenrooster te moeten invoeren in september was wel wat vreemd, zo vond ook rector De Jonge: "We hebben het wel vaker gedaan, maar september is wel echt een nieuw fenomeen."