Trekker Spotter Rudmer: "Ik blijf mijzelf vernieuwen"

Facebook Trekker Spotters Arum
Een jaar lang heel hard 'trekker!' roepen en daar filmpjes van maken, Rudmer Okkinga van de Facebookpagina Trekker Spotters Arum heeft er nog niet genoeg van. De pagina bestaat een jaar en is populairder als nooit tevoren: de teller staat nu op meer dan 11 duizend likes. Op de pagina staan filmpjes van jongeren die 'trekkers spotten'. Oftewel: omrijden in de auto op zoek naar trekkers, en als er dan eentje voorbij komt, heel hard 'trekker!' roepen.
Vernieuwing
Toch probeert de 21-jarige Arumer zichzelf altijd te vernieuwen. "Je moatte je ôffreegje hoe lang soks leuk bliuwt. Dêrom besykje ik ek oare dingen te dwaan, bygelyks mei foto's." Okkinga heeft nu meer dan tweeduizend volgers op Snapchat en maakt filmpjes voor het youtube-kanaal NL Jaagt.
Nieuwsgierig naar het verhaal achter de Trekker Spotters? Dinsdag schuit Okkinga aan bij Fryslân Hjoed, het nieuwe programma van Omrop Fryslân.