FIDEO: Chinese Ken Ho leert in twee maanden Fries

De 23-jarige Ken Ho uit Hong Kong heeft in twee maanden tijd de Friese taal geleerd. In juni kwam de Chinees naar Leeuwarden om de taal te leren. En dat Ken Ho gevoel voor taal heeft, blijkt wel. Eerst leerde hij in drie maanden Nederlands en daarna nog sneller het Fries.
Dat hij zo snel Fries leerde, komt door zijn Leeuwarder vriend Dyami Millarson. De twee vonden elkaar op internet en kwamen erachter dat ze beide interesse hebben in taal. Dyami heeft elke dag een schema opgesteld zodat Ken elke dag 6 tot 8 uur kon studeren.
Ook hebben ze op de Volkshogeschool een week lang een cursus gehad van de Afûk.
Fries in plaats van Latijn
Ken Ho heeft in Hong Kong een talenstudie gedaan. Daarna wilde hij graag Latijn leren. Maar omdat Latijn een 'dode' taal is, was het lastiger om te spreken. Ken is daarom op zoek gegaan naar een andere minderheidstaal om te leren. En dat is dus het Fries geworden.
Hij is bang dat ook de Friese taal mogelijk verdwijnt. "Yndie sjoch ik de kâns dat de Fryske taal útstjerre sil. Ik haw in petear hân mei in ûndersiker, ek hy seach it probleem dat de jongerein net genôch belangstelling hawwe foar de Fryske taal", zo zegt Ho.
Hij hoopt dan ook dat hij jonge Friezen kan stimuleren om Fries te spreken: "Dit is ek wêrom't ik de Fryske taal leare wol, want ik wol in foarbyld fan my meitsje."
Wat Ken Ho opviel na alle taallessen is dat Friese zegswijzen erg lijken op de Chinese. Hij denkt dat dat mede komt door de handel die er altijd geweest is tussen China en Nederland.
Ken Ho is nog niet klaar. Hij wol ook nog het Hylpers, Schiermonnikoogs en Aasters en Westers van Terschelling leren.