Kapotte kabel veroorzaakte storing in REC bij Harlingen

Een kapotte kabel veroorzaakte een grote storing in de afvaloven van Harlingen zaterdagochtend vroeg. Het gevolg was dat er een halfuur lang een grote rookpluim te zien was. Waarschijnlijk zijn er ook schadelijke stoffen vrijgekomen. Dat wordt nog onderzocht door milieu-instantie FUMO.
Komende woensdag wordt duidelijk wat voor stoffen er de lucht in zijn gegaan. Bij Omrin wordt hard gewerkt aan technische oplossingen om dit soort storingen in de toekomst te voorkomen, zegt directeur John Vernooij.
Zo wordt het controlesysteem zo snel mogelijk dubbel uitgevoerd, zodat het niet langer kan uitvallen. Ook wordt gekeken naar maatregelen die moeten voorkomen dat het doekenfilter in de pijp uitvalt bij hoge of lage temperaturen.
"Heel vervelend"
Wethouder Harry Boon van de gemeente Harlingen vindt dat Omrin zo snel mogelijk moet uitleggen wat er afgelopen weekend misging bij de afvaloven in Harlingen. Hij vindt het heel vervelend dat er weer een storing is geweest, terwijl er veel aan wordt gedaan om dat te voorkomen.
Boon is tevreden dat Omrin iedereen zo snel mogelijk op de hoogte bracht over de storing. Maar nu moet snel duidelijk worden wat de oorzaak was, vindt hij.
Technische aanpassingen
In oktober vorig jaar was er ook een grote storing bij de REC. Naar aanleiding daarvan heeft Omrin de afvaloven al op een groot aantal punten verbeterd. Zo is een alarm ingebouwd dat de uitstoot van actievekool in de gaten houdt. De actieve kool is nodig om de dioxine uit de rook te filteren.
Ook de stofmeting is uitgebreid, er kan nu boven het wettelijk maximum worden gemeten.Het schoonmaken van de installatie moest ook beter. Daarvoor komen extra mangatten zodat men stof kan weghalen op plaatsen waar ze eerst niet bij konden komen. Dat stof wordt dan niet meer via de pijp weggeblazen.
Daarnaast is de opstartleiding buiten gebruik gesteld en daarmee is de kans op een verhoogde stofemissie bij het opstarten veel kleiner worden.
Toezicht
Uit alle onderzoeken blijkt dat de REC volgens de vergunning werkt. Onderzoek van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport laat zien dat de REC voldoet aan de norm en dat het toezicht op de REC voldoende is.
Een overleggroep is bezig met maatregelen die vooral de rust in de omgeving terug moet brengen. De overleggroep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Harlingen, FUMO, de begeleidingsgroep, Omrin en de provincie Fryslân. De voorzitter wordt geleverd door GGD Fryslân.
Open dag
In oktober komt er weer een open dag bij de REC. Omrin gaat dan in gesprek met bezoekers om zaken uit te leggen en toe te lichten.