Het platteland van Fryslân wordt leger en grijzer

© Omrop Fryslân
Het platteland wordt leger en grijzer. Dat is de verwachting van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De Nederlandse bevolkingsgroei tussen nu en 2030 zal voor 75 procent in de grote steden in Nederland zijn, zo denkt het CBS. Ook middelgrote gemeenten kunnen nog een stijging in het aantal inwoners verwachten. De kleinere en voornamelijk periferie gemeentes zullen de komende decennia te maken krijgen met krimp. 
Hoewel Fryslân vaak gerekend wordt tot het platteland, is het hier niet al te slecht. Zo zijn er een aantal gemeenten waar groei wordt verwacht. Zo blijkt uit de cijfers van het CBS dat Leeuwarden er het meeste op vooruit gaat, met een bevolkingsgroei van zo'n 8,9 procent. Ook in Heerenveen (5,8%), in Smallingerland (2,1%), Tytsjerksteradiel (2,1%), Weststellingwerf (1,5%), Ameland (3,1%), en Kollumerland (2,1%) wordt groei voorspeld.
Krimp
Volgens het CBS is de komende 15 jaar de grootste krimp te verwachten in de kleinere gemeenten op het platteland. Toch noemt de onderzoeksinstelling Fryslân niet bij de provincies met de grootste problemen. Drenthe, Noordoost-Groningen, de Achterhoek, Noord-Limburg en Zeeuws Vlaanderen zouden er een stuk minder voor staan. De voorspelling is dat in 2030 bijna 1 op de vijf Nederlandse gemeenten minder inwoners zal hebben dan nu.
Van de gemeenten waar krimp een grote rol speelt zal de komende 15 jaar, heeft Menaldumadeel de slechtste vooruitzichten volgens het CBS. De gemeente zou mar liefst 9,9% krimpen wat betreft inwoner aantal. Andere grote krimpgemeenten zijn Schiermonnikoog (6,9%), Dantumadeel (5,9%), Ooststellingwerf (5,8%), en Het Bildt (5,7%)
De cijfers van het CBS over de bevolkingsgroei- en krimp worden gebaseerd op de meest waarschijnlijke ontwikkelingen in de toekomst. Hierbij wordt rekening gehouden met recente ontwikkelingen en gebeurtenissen op regionaal en nationaal niveau. Toch hebben de cijfers nog altijd een grote mate van onzekerheid. Zo zijn immigratie, economische ontwikkelingen en woningbou moeilijk te voorspellen.
Vergrijzing
Gevolg van de verschillen in bevolkingsgroei is dat de vergrijzing op het platteland een stuk drastischer zal zijn dan in de steden. Naar verwachting zullen de grote steden in 2030 gemiddeld voor 17 procent uit ouderen bestaan. Op het platteland en in de kleinere gemeenten zal dit volgens het CBS uitkomen op 26 procent. Dat betekent dat 1 op de 4 mensen in de kleinere gemeenten in 2030 boven de 65 zal zijn. De steden blijven jong door de constante instroom van jongeren, die er ook vaak blijven wonen als ze een partner vinden en kinderen krijgen. de kleinere gemeenten hebben net te maken met een uitloop van jongeren die ergens anders studeren of werken.
De meest grijze gemeente in Fryslân in 2030 wordt volgens de cijfers het Bildt (30,6%), maar ook de inwoners van Ooststellingwerf (30%), Menaldumadeel (30,2%) en Schiermonnikoog (30,4%) zullen voor een groot deel boven de 65 zijn.