Zorgen bij akkerbouwers in Lauwersmeergebied om waterpeil

Akkerbouwers in het Lauwersmeergebied maken zich grote zorgen over een proef om het waterpeil van het Lauwersmeer te verhogen. Om de proef te keren is het Nederlands Akkerbouw Vakbond nu naar de Raad van State gestapt. Het gaat om een proef waarbij het waterpeil zo'n veertig centimeter omhoog wordt gebracht. De verandering zou leiden tot beter slib en riet, en er zouden meer vogels in het Lauwersmeergebied komen.
Volgens de vakbond krijgen boeren in de omgeving van het Lauwersmeergebied last van de verhoging van het waterpeil. Het land van de boeren zou langer nat blijven, waardoor de boeren minder tijd hebben. ''Benammen by ekstreem waar giet de wetterôffier mei in heger wetterpeil in stik minder fluch. Dêrtroch kin skea ûntstean oan it lân. Dan stiet de boer mei lege hannen'', zo zegt voorzitter en akkerbouwer Teun de Jong.