Behoud van monumenten in De Fryske Marren

Een groot aantal monumenten in de gemeente De Fryske Marren is van eigenaar veranderd. Ze gaan over naar de stichting tot Behoud van Rijksmonumenten in De Fryske Marren. Andersom zijn ook monumenten geruild.
De overdracht is bedoeld voor het behoud van het cultureel erfgoed voor de komende generaties. De gemeente heeft vanaf nu alle monumenten in bezit die ook een publieke functie hebben, zoals raadhuizen en alle weg- en waterbouwkundige werken. De stichting is eigenaar van kerktorens, klokkenstoelen en windmolens.
Na deze overdracht heeft de stichting 26 monumenten in bezit en de gemeente 14.