Laurentien roept op om laaggeletterdheid aan te pakken

Het wordt tijd voor een breed Fries aanvalsplan tegen mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven. Prinses Laurentien zei dat vrijdag in Leeuwarden bij de opening van de vernieuwbouw van de Fryske Akademy.
Ze wees er in haar toespraak op dat een op de zeven Friezen (13,4%) onvoldoende Nederlands kan lezen en schrijven om volwaardig mee te kunnen doen aan de maatschappij. Fryslân is daarmee de provincie met het hoogste percentage laaggeletterden.
Fryslân zou als 'talige' provincie én als Culturele Hoofdstad van 2018 moeten streven naar een plekje in de top 5 van provincies met het laagste percentage laaggeletterden, vindt de prinses. "Laat ons samenwerken op weg naar het ideale plaatje en laaggeletterdheid uitbannen."
Meertaligheid
Ze was verder positief over het Fries en de meertaligheid. Onderzoek heeft aangetoond dat meertalige kinderen zich vaak beter kunnen concentreren en bovendien worden meertaligen later dement dan eentaligen. "Het is goed voor fitte hersenen, ik hoor de hersenen hier ook kraken, geloof ik", zei ze. Laurentien sloot haar toespraak af in het Fries met de volgende woorden:
"Grutske Friezen mei in warber brein, grutsk op Fryslân yn de Nederlânske maatskippij, ik leau dat it kin en help dêr graach oan mei."
Opening
Laurentien opende de vernieuwde Fryske Akademy door de nieuwe hoofdingang aan de Doelestrjitte met een druk op de knop 'doar iepen' te openen. Pas daarvoor had Akademy-directeur Hanno Brand de oude hoofdingang definitief op slot gedraaid.
De Fryske Akademy is voor zeven miljoen euro verbouwd. Het oudste deel van de Fryske Akademy van bouwmeester Coulon, it Coulonhûs, is gerestaureerd. Minder waardevolle delen van de Akademy zijn gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De vernieuwde Akademy is veel opener en transparanter geworden dan de oude. Voor de 70 medewerkers van de Akademy komt met de opening een einde aan een tijd van interne verhuizingen en lawaai door de verbouwing.
Zaterdag op de Open Monumentendag kan iedereen de Fryske Akademy bekijken. De donateurs van de Fryske Akademy zijn vrijdagmiddag al welkom.