Fryske Akademy benoemt vier nieuwe leden

Jannewietske de Vries mei de smartphone
Saskia Bak, Jannewietske de Vries, Cees Buisman en Johannes Boonstra zijn vrijdag op de jaarlijkse Akademydag benoemd tot lid van de Fryske Akademy. Saskia Bak was directeur van het Fries Museum en betekende veel voor de kunstwereld in Leeuwarden in de afgelopen jaren.
Jannewietske de Vries krijgt de eer voor haar werk als gedeputeerde van Fryslân. Ze leverde een belangrijke bijdrage aan het tot stand brengen van de Wet Gebruik Friese Taal.
Buisman en Boonstra zijn benoemd voor hun werk bij waterinstituut Wetsus dat uitgroeide tot een topinstituut.