Basisschoolleerlingen zaaien bloemen in de bermen bij Bitgum

Leerlingen van de Martenaschool in Bitgummolen hebben donderdag bloemen gezaaid in de berm bij Bitgum. Dat deden ze samen met gedeputeerde Sietske Poepjes. De bloemen moet bijen aantrekken. De provincie wil daarmee voorkomen dat de bijen doodgaan.
Er zijn steeds minder bloemen en planten en daar hebben bijen onder te lijden. De provincie wil zoveel mogelijk bermen in Fryslân inzaaien met bloemenzaadjes.