Laaggeletterdheid nog steeds een probleem in Fryslân

Het aantal mensen dat moeite heeft met lezen of schrijven, is in Fryslân behoorlijk groot. Van alle Friezen tussen de 16 en 65 jaar is 13,4 procent laaggeletterd. Alleen in Flevoland en Zuid-Holland ligt dat percentage hoger, respectievelijk 16,2 en 15 procent. Het landelijk percentage is 12,2 procent.
Dit staat in een rapport van het Friese onderzoeks- en adviesbureau Partoer. In opdracht van de provincie deed Partoer voor het eerst onderzoek naar de laaggeletterdheid in alle Friese gemeenten. In Harlingen werden donderdag de resultaten gepresenteerd bij een Fries taalontbijt.
Meer samenwerking
Partoer vindt dat de verschillende partijen meer moeten samenwerken om iets te doen tegen laaggeletterdheid. Er moeten niet alleen lokale acties georganiseerd worden, maar ook bovenregionale en provinciale acties. Verder moet er geïnvesteerd worden in goede cursussen en opleidingen.
Probleem
Onderzoeker Sjoerd IJdema van Partoer zegt dat laaggeletterdheid voor steeds meer mensen een probleem wordt. ''Vroeger konden mensen die moeite hadden met lezen zichzelf lang redden, maar tegenwoordig wordt het ze steeds lastiger gemaakt. Zo vinden laaggeletterden het lastig om bijsluiters van medicijnen te lezen en ze hebben bijvoorbeeld moeite met de digitale aanvraag van voorzieningen in het kader van de WMO. Ook stellen werkgevers steeds hogere eisen.''