Extra bijeenkomst over mogelijke gaswinning Nij Beets

Protest by gemeentehûs Beetstersweach © Omrop Fryslân, Alle Faber
De gemeenteraad van Opsterland heeft maandag een extra bijeekomst over de mogelijke gaswinning bij Nij Beets. Opsterlands Belang had op de extra raadsbijeenkomst aangedrongen, omdat die partij vindt dat de raad zich moet uitspreken over de zaak. Dinsdag neemt het college van Opsterland een besluit over wel of geen proefboringen bij Nij Beets.
Woensdag is er een gesprek geweest tussen een delegaties van plaatselijk belang en de actiegroep van omwonenden en wethouder Piet van Dijk van Opsterland. Volgens Van Dijk was het een 'informatief en constructief' gesprek. Meer wilde hij er niet over zeggen.
Van Dijk laat weten dat het college het besluit dinsdag mede zal baseren op het gesprek met de mensen uit het dorp. Bovendien worden de signalen die de gemeenteraad maandag geeft, ook meegenomen in het besluit.