Inwoners Heerenveen maken plan voor openbare ruimte

Gemeente Heerenveen wil samen met inwoners van de wijk De Greiden een plan ontwikkelen voor de openbare ruimte in de wijk. Er wordt door loten een bewonersgroep samengesteld die de regie heeft over het ontwikkelen van het plan. De gemeente zal de groep van advies voorzien en steunen.
De manier waarop het plan tot stand komt is een experiment. Het idee komt uit het Heerenveense manifest 'Eigen Kracht' van eind 2014. Volgende week wordt het plan voorgelegd aan de Raad en daarna wordt er mee gestart.
"Wie kunnen beter met elkaar een plan maken hoe die ruimte ingericht moet worden dan de wijkbewoners zelf?", merkt wethouder Jelle Zoetendal op over de nieuwe werkwijze. "Wij willen hen het voortouw geven bij het bedenken van de eisen en behoeften waaraan hun wijk moet voldoen, om je er ook buitenshuis prettig te kunnen bewegen en mensen te ontmoeten."