Provinciale partijen willen museum Belvédère wel steunen

Het lijkt er op dat museum Belvédère steun krijgt vanuit de provincie. Vorige week schreef Belvédère een brandbrief. Ze willen subsidie hebben, anders bestaat het museum over twee jaar niet meer. Provinciale Staten praat woensdag over de beleidsbrief cultuur, waar de subsidies worden geregeld.
Het CDA en VVD kondigen daar aan met een motie te komen om Belvédère financieel te steunen. Ze willen 50.000 euro vrij maken. De PvdA wil Belvédère zodanig steunen dat het open kan blijven. Of 50.000 euro dan genoeg is, betwijfelt de partij.
Cultuurraad
In breder verband pleit de VVD voor een cultuurraad die de provincie advies kan geven over de subsidies. Zo’n raad bestaat ook al in bijvoorbeeld Groningen en Drenthe. Ze vinden het hoog tijd dat er zo’n raad komt, om GS en PS te voorzien van goede, onafhankelijke adviezen. Ze vinden het niet goed om statenleden zelf te laten besluiten het ene festival wel, en het andere geen subsidie te geven.
Er wordt nu teveel besloten op basis van emoties en te weinig op basis van beleid en criteria, zo vindt de VVD.
D66 wil nog verder gaan. Margreet Mulder wil een nog op te richten ‘Kunstraad’ zelf de bevoegdheid geven om een deel van het beschikbare subsidiegeld te verdelen. Dat plan gaat de VVD weer te ver. Ze vinden dat de bevoegdheid om het geld te verdelen altijd bij Provinciale Staten hoort te liggen.