Organisatie zonnebootrace in de prijzen

De organisatie van de Dutch Solar Challenge, ook wel genoemd de zonnebootrace, heeft dinsdagmiddag de Duurzame Dinsdagprijs gewonnen. Prinses Laurentien reikte de prijs uit in Den Haag. De jury was met name te spreken over het feit dat bij de zonnebootrace jongeren worden betrokken bij duurzaamheid.
De Solar Challenge zorgt er ook voor dat de beroepsvaart nu serieus kijkt naar de toepassing van zonne-energie in hun beroepstak.

Uit het juryrapport

"Elke Challenge weer zijn er vernieuwingen zichtbaar in de zonnecellen, maar ook in techniek en materiaalgebruik. De vernieuwingen zijn interessant voor de reguliere scheepvaartsector, ten behoeve van brandstofbesparing. Met dit jaarlijks terugkerend evenement stimuleert de Challenge volgens de jury continue ontwikkeling en innovatie op het vlak van elektrisch varen en scheepsmodelering."