Meer animo om meester of juf te worden

De instroom van pabo-studenten op Hogeschool Stenden in Leeuwarden is dit jaar flink toegenomen. Er zijn 20% meer leerlingen die zich hebben aangemeld voor de opleiding leraar basisonderwijs.
De opleiding verwelkomt dit schooljaar 73 nieuwe studenten. De toename van dit aantal is belangrijk, omdat er in de toekomst een groot tekort aan meesters en juffen zal ontstaan.De verwachting is dat er over tien jaar in Nederland een tekort is van zo'n 7000 basisschoolleerkrachten.
Teamleider Herman Hoedemaker van de opleiding bij Stenden krijgt nu al regelmatig telefoontjes van schoolorganisaties met de vraag of er nog mensen zijn afgestudeerd. Basisscholen in het Noorden zijn met name naar invalkrachten op zoek.
Vorig jaar was de instroom van nieuwe studenten op de pabo bij Stenden veel minder groot. Dat had te maken met de nieuwe taal- en rekentoets en het nieuwe leenstelsel voor studenten.