Bedrijfsleven betaalt mee aan sluis Kornwerderzand

Via tolheffing zal het bedrijfsleven meebetalen aan de nieuwe sluis bij Kornwerderzand. Dat is de creatieve financiële oplossing die de provincie heeft bedacht, om de nieuwe sluis en bruggen in de Afsluitdijk te betalen.
Bij elkaar is er 149,5 miljoen euro nodig om de sluis van 14 naar 25 meter te brengen. Dat moet er nog komen en gedeputeerde Klaas Kielstra heeft dinsdag een aanbod aan de minister gedaan. Al jaren strijdt de politiek in de regio Fryslân, Overijssel en Flevoland voor de verbreding van de sluis in Kornwerderzand.
Goed voor scheepsbouw
Dat zou scheepshellingen aan het IJsselmeer de mogelijkheid geven om veel bredere en duurdere schepen te bouwen. Niet alleen luxe jachten, maar ook schepen voor de kustwacht. De investering van bijna 150 miljoen euro is niet alleen voor de nieuwe sluis: ook twee nieuwe bruggen bij het Lorentzcomplex worden ervan betaald, plus het uitdiepen van de vaarweg tussen Kornwerderzand en het Keteldiep.
Financiering
De provincie Fryslân betaalt 15 miljoen, dat geld is eerder al gereserveerd. De gemeente Súdwest-Fryslân betaalt 1 miljoen euro mee. Van de andere provincies Overijssel en Flevoland komt opgeteld 6 miljoen euro, zo is afgesproken. Aan Europese subsidie hoopt de provincie 16 miljoen euro te krijgen. Door zogenoemde 'optimalisaties' in werk en onderhoud wordt 22 miljoen bespaard en aan besparing aan onderhoud wordt bij Rijkswaterstaat op 23 miljoen gerekend. Dan komt er nog een bijdrage van 10 miljoen euro van het Waddenfonds en van de minister wordt dan nog een bijdrage van 30 miljoen gevraagd. Blijft over: een bijdrage voor het bedrijfsleven van 26 miljoen euro. De provincie schiet het geld voor, maar het moet in twaalf jaar weer binnen zijn, staat in de afspraak. Door van ieder nieuw gebouwd schip, dat breder is dan de oude sluis, tol te vragen, wil de provincie dat geld van de scheepsbouwers terug krijgen. Het gaat om negen bedrijven die meebetalen, waaronder scheepswerf De Vries in Makkum. Mocht het niet lukken om de heffing in twaalf jaar terug te krijgen, dan gaat het heffen van de tol langer door.
Werkgelegenheid
Door de aanleg van de nieuwe sluis wordt gehoopt op een flinke groei van de werkgelegenheid. Dat zou in de provincies Fryslân, Overijssel en Flevoland gaan om mogelijk 3000 banen, zo denkt gedeputeerde Kielstra. Het werk zit vooral in de scheepsbouw, onderhoud en infrastructuur over het water.
Politiek
Het aanbod met de sluitende financiering voor de nieuwe sluis bij Kornwerderzand is dinsdag opgestuurd naar minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Volgens gedeputeerde Kielstra is er voor zo'n speciaal project wel draagvlak in de Tweede Kamer voor tolheffing, in Nederland toch een experimentele vorm van financiering. In Europa zal op zijn vroegst in 2017 weer een mogelijkheid tot subsidie zijn. Dat betekent dat, als alles doorgaat, de bouw in 2018 kan beginnen en dat de sluis in 2020 klaar zou kunnen zijn.