Windpark Nij Hiddum-Houw weer stap dichterbij

© Omrop Fryslân
Het windpark Nij Hiddum-Houw bij de kop van de Afsluitdijk is weer een stap dichterbij. Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben dinsdag de startnotitie besproken en die wordt in oktober behandeld in de Provinciale Staten. Die kunnen dan eigen wensen en bedenkingen toevoegen. Het aantal windturbines en de hoogtes liggen nog niet vast. Er worden eerst verschillende opstellingen onderzocht. Als alles loopt zoals de provincie graag wil, dan is het windpark in augustus 2020 klaar.
Initiatief
Windpark Nij Hiddum-Houw is een initiatief van Nuon Development BV en de plaatselijke partijen Windpark A7 BV en Brouwer Windturbines BV. Provinciale Staten lag de globale locaties in december 2014 vast.
Extra vermogen
Na het opruimen van ongeveer 6 megawatt aan bestaande molens moet op deze locaties 36 megawatt extra windvermogen ontstaan. Het park krijgt dus een vermogen van ongeveer 42 megawatt. De provincie zal, samen met de initiatiefnemers, de omgeving nauw betrekken bij de planvorming. Door informatiebijeenkomsten, inspraakavonden en persoonlijk contact.