Veel reacties op woningbouwplan gemeente van statushouders

De gemeente De Fryske Marren wil binnen drie maanden weten of er alternatieven mogelijk zijn om statushouders op te vangen. Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben. Alle gemeenten hebben de verplichting huisvesting te vinden voor deze groep. Het college van De Fryske Marren kwam daarom eerder met een plan om tijdelijke woningen te bouwen.
Dat moet gebeuren op locatie in acht dorpen. Daar kwamen veel reacties op binnen. Veel inwoners kwam ook met alternatieve locaties. Daarvan wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn.
Het college gaat voorlopig al verder met de uitwerking van het eigen plan op de acht locaties. De gemeente zegt wel duidelijk dat de tijdelijke huizen maximaal tien jaar blijven staan.