Veel archeologische vondsten bij Martenastate

In de baggermodder van Martenastate in Cornjum zijn tal van archeologische vondsten gedaan. Het gaat om munten, kogelhulzen, een kopje en vele andere zaken. Ook is het restant van een 'paardenwed' aangetroffen. Dat is een plek in het water waarin de koetsen konden worden schoongemaakt en de paarden direct konden drinken.
Stichting Martenastate is druk bezig met het herstel van het gehele complex. Om de tuin op te knappen, wordt de modder uit de gracht gebruikt als mest. Alle vondsten worden de komende tijd uitgezocht en later tentoongesteld.