Atlas met meer dan 200 pagina's over Holwerd aan Zee

Ympresje fan Holwert oan see
De plannen voor het project Holwerd aan Zee zitten nog in het beginstadium, maar desalniettemin heeft het project al wel een eigen atlas. Het boekwerk met meer dan 200 bladzijden is gemaakt door studenten van InHolland Hogeschool in Delft. Het geeft een historisch beeld en een actueel overzicht van belangrijke thema's die te maken hebben met Holwerd aan Zee. De atlas zal gebruikt gaan worden als standaardwerk voor verschillende MBO, HBO en WO opleidingen die ook met Holwerd aan Zee aan de slag gaan.
Onder andere TU Delft, de Hanzehogeschool, het Kenniscentrum Natuur en Landschap van de RUG uit Groningen, en het Nordwin College in Leeuwarden hebben in het nieuwe schooljaar projecten die verbonden zijn aan Holwerd aan Zee.
De atlas fan Holwerd aan Zee is online te vinden.