Drie Friese PvdA-ers kandidaat voor verkiezingslijst

PvdA
De Friese afdeling van de PvdA heeft drie kandidaten voorgedragen als vertegenwoordiger in de Tweede Kamer. Het gaat om Marco Keizer uit Drachten, Christa Oosterbaan van Terschelling en Jelmer Staal uit Leeuwarden. Alledrie zijn al actief voor de partij. De kandidaten gaan gesprekken aan met de landelijke kandidaatstellingscommissie. Op het landelijke partijcongres wordt de definitieve lijst vastgesteld door de leden.
De Tweede Kamerverkiezingen zijn 15 maart 2017.