Kabinet gaat akkoord met herindeling Noordwest-Fryslân

De herindeling in het noordwesten van Fryslân is weer een stap dichterbij. Het kabinet is vrijdagmiddag akkoord gegaan met de plannen daarvoor. Het gaat om de fusie tussen Franekeradeel, Het Bildt en Menameradiel. Het toevoegen van Ljouwerteradiel aan Leeuwarden en het opdelen van de gemeente Littenseradiel.
De Raad van State buigt zich de komende tijd over de herindelingsplannen. Als die geen problemen ziet, gaat de herindeling op 1 januari 2018 officieel in.