Jorritsma kijkt terug op acht jaar commissaris van Fryslân

De provincie moet meer bevoegdheden krijgen om gemeenten in het uiterste geval tot herindeling te dwingen. Dat zegt commissaris van de Koning John Jorritsma in zijn afscheidsgesprek met Omrop Fryslân. Jorritsma hoopt dat een volgend kabinet provincies 'doorzettingsmacht' zal geven. De provincie kan dan ingrijpen als een herindelinsproces stagneert. In Fryslân gaat het onder meer om de gemeenten Harlingen en Dantumadiel.
Die willen zelfstandig blijven, terwijl de omliggende gemeenten wel willen herindelen. Jorritsma stoort zich daaraan, want alleen zijn deze gemeenten niet goed op de toekomst voorbereid. Tot nu toe mogen gemeenten zelf bepalen of ze willen herindelen. De provincie faciliteert daarbij. Dat moet dus anders, zegt Jorritsma.
De afscheid nemende commissaris van de Koning stelt dat wat hem betreft in 2018 nog tien gemeenten in Fryslân overblijven. In de praktijk zullen dat er achttien zijn. Toen Jorritsma in 2008 begon als commissaris van de Koning waren er nog 31 gemeenten. Jorritsma neemt komende week afscheid van Fryslân in een speciale bijeenkomst van de Provinciale Staten. Hij zal dan aan de slag als burgemeester in Eindhoven, de vijfde stad van Nederland.
Zo typeert John Jorritsma de op 3 december 2008 overleden gedeputeerde Anita Andriesen. Jorritsma heeft Andriesen maar een halfjaar meegemaakt, maar heeft in die tijd naar eigen zeggen "in grutte, nauwe bân" met haar opgebouwd. Over haar 'enthousiasme' wordt in het provinciehuis nog altijd gesproken, zegt Jorritsma. In haar verbinding met mensen heeft Jorritsma in zijn ambt als commissaris van de Koning altijd een voorbeeld aan haar genomen.
Dat zegt commissaris van de Koning John Jorritsma op de kritiek die hij en de gedeputeerden kregen dat hun lobbywerk in Den Haag 'onzichtbaar' was en niets bereikte. In zijn 8 jaar als commissaris is Jorritsma ongeveer 180 keer in Den Haag geweest om zich in te zetten voor Fryslân. Niet alles is geslaagd, maar bijvoorbeeld het behouden van van de rechtbank en de vliegbasis in Leeuwarden komt wel door het lobbywerk. Jorritsma zegt dat hij zich erg ingezet heeft voor het creëren van werk in de provincie. Hij begon in 2008 toen de economische crisis opkwam. De bouwwereld raakte in verval met faillissementen van bijvoorbeeld Van der Werf in Sint Nicolaasga en kozijnenbouwer De Vries in Gorredijk als gevolg. Met de opbrengst van de verkoop van de NUON-aandelen (1,3 miljard euro) heeft Fryslân geprobeerd de negatieve gevolgen van de crisis zoveel mogelijk te beperken.
"At Fryslân opgean sil mei Grinslân en Drinte yn ien noardlik lânsdiel, dan komme der 200.000 oant 300.000 Friezen nei it Malieveld yn Den Haag en wurdt it boargeroarloch." Dat heeft commissaris Jorritsma in het verleden gezegd tegen minister-president Mark Rutte en minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. Jorritsma denkt niet dat de provincie als bestuurslaag zal verdwijnen. Op ruimtelijk-economisch gebied, maar ook qua infrastructuur, cultuur en natuur blijft de provincie nodig voor gemeenten, zegt hij. Fryslân is op dat gebied redelijk traditioneel, in tegenstelling tot provincies zoals Gelderland en Noord-Holland, waar inwoners anders tegen de provincie aankijken.
Commissaris van de Koning John Jorritsma hoopt dat de promotie van Fryslân de komende tijd van de grond komt. In zijn periode als commissaris (2008-2016) beschouwt Jorritsma de Friese promotie als 'hier yn de sop'. Het kwam niet goed van de grond. Fryslân laat daarmee veel kansen liggen, zegt Jorritsma. "Kulturele Haadstêd begjint net yn 2018, mar moarn al," zo zegt Jorritsma, die hoop dat directeur Martin Cnossen van Merk Fryslân de zaak wel aan de gang krijgt.