PvdA: "Wat zijn kânsen voor zelfstandige Omrop?"

© Omrop Fryslân
De PvdA-fractie in de Staten wil weten wat de mogelijkheden voor Omrop Fryslân zijn, nu een landelijke organisatie van regionale omroepen onzeker is. Statenleden Marja van der Meer en Hetty Jansen vragen gedeputeerde Sietske Poepjes om opheldering.
Ze willen weten of de gedeputeerde nu opnieuw zal pleiten voor een onafhankelijke Omrop. Ook vragen ze zich af welke invloed de ontwikkelingen hebben op de onderhandelingen met het Rijk over het bestuursakkoord Friese Taal en Cultuur.