DINGtiid: "Gemeenten dogge fierstente te min foar it Frysk"

Praat mar Frysk © AFUK
Fries taalorgaan DINGtiid maakt zich erg zorgen over het ontbreken van Fries taalbeleid bij gemeenten. Sinds 1 januari 2014 is de Wet Gebruik Friese Taal van kracht gegaan. Het is de bedoeling dat er in elke gemeente taalbeleid voor het Fries wordt gemaakt. Maar tweeënhalf jaar later blijkt uit een rondvraag bij de gemeenten dat dit niet voldoende van de grond komt, vindt DINGtiid.
Gemeenten en het Fries
Volgens DINGtiid wordt de positie van het Fries niet versterkt, terwijl dat wel de bedoeling van de wet uit 2014 is. Het blijkt dat er grote verschillen zijn in het gemeentelijk budget voor de Friese taal. Daardoor blijft de positie van het Fries in sommige gemeenten achter. De provincie zou meer sturing en steun moeten geven om dit te keren, vind DINGtiid.
Staten bespreken Fries taalbeleid
Gedeputeerde Staten wil dat in 2020 alle Friese gemeenten, met uitzondering va nde vrijgestelde gemeenten Ameland, Terschelling, Schiermonnikoog, Vlieland en Weststellingwerf, een taalbeleid vastgesteld hebben. Volgens DINGtiid moet er snel actie ondernomen worden om dit voor elkaar te krijgen. Het Fries taalbeleid wordt aankomende woensdag in de Staten besproken. DINGtiid wil dat Provinciale Staten het advies meeneemt.