Subsidie voor kerkelijke gebouwen in Fryslân

De Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland heeft voor de komende zes jaar anderhalf miljoen euro subsidie gekregen voor zestig kerkelijke gebouwen in het noorden. De subsidie komt van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het geld is bedoeld voor het in stand houden van monumentale kerken, kerktorens, klokkestoelen en kerkhoven in Noord-Nederland.
Zo gaat er bijna 98.000 euro naar het onderhoud van de PKN-kerk in Harlingen en bijna 54.000 naar de kerk en de kerktoren van Hallum. De PKN-kerk van Lemmer krijgt hetzelfde bedrag. Voor het onderhoud van de PKN-kerken van Nijland komt zo'n 50.000 euro beschikbaar.