Winstdaling voor zuivelbedrijf FrieslandCampina

FrieslandCampina heeft het eerste half jaar veel minder winst gemaakt in vergelijking met dezelfde periode van 2015. Het zuivelconcern maakte 160 miljoen euro winst, bijna 17 procent minder dan in de eerste zes maanden vorig jaar. Door een hogere melkproductie van de melkveehouders is er meer melkpoeder, kaas en boter onder de kostprijs afgezet in de markt.
De omzet van FrieslanCampina ging met ruim 2 procent naar beneden, naar 5,5 miljard euro. De melkprijs voor de melkveehouders nam af naar ruim 30 euro voor honderd kilo melk. In het eerste half jaar was dat nog bijna 37 euro. FrieslandCampina spreekt geen concrete verwachtingen uit voor het resultaat over het hele jaar 2016.