Column: "Omroppen en razen"

Klaas Geert Bakker
Klaas Geert Bakker is hoofdredacteur van Omrop Fryslân en daarmee eindverantwoordelijk voor alles wat de Omrop publiceert. Af en toe schrijft hij over ontwikkelingen bij de Omrop en in de journalistiek.
"Misschien heeft u het meegekregen, er is gedoe over de regionale omroepen. De ondernemingsraden van vijf daarvan hebben een open brief geschreven aan staatssecretaris Dekker met de oproep zijn wetsvoorstel over de regionale omroepen wél in te dienen. Dekker wil dat namelijk alleen maar doen als dat wetsvoorstel door een grote meerderheid van de omroepen wordt gedragen, en een grote meerderheid (acht van de dertien) doet dat niet.
Over de inhoud van het wetsvoorstel wil ik het niet hebben, wel over de manier van actievoeren van de vijf omroepen (RTV Noord, RTV Noord-Holland, RTV Rijnmond, RTV Utrecht en Omroep Flevoland). Want actievoeren is het. Zij schrijven hun open brief zonder daarvan de collega-omroepen op de hoogte te stellen. Terwijl we met dertien omroepen gezamenlijk optrekken. Dat is niet echt chique. Verder beschuldigen zij de andere acht omroepen (en dus ook Omrop Fryslân) ervan niet te willen samenwerken. En van onbetrouwbaarheid. Met zulke vienden heb je geen vijanden nodig.
Bij Omrop Fryslân zijn we gelukkig met heel andere dingen bezig, met onze toekomst. Terwijl ik dit schrijf wordt er hard gewerkt aan ons nieuwe televisiedecor. Vanaf 12 september komt er een compleet nieuwe televisieprogrammering. Verder doen we het meer dan uitstekend op onze websides, apps en social mediakanalen en is ons marktaandeel radio in een jaar gestegen met bijna 70 procent. Ons belangrijkste doel is en blijft om programma’s en content te maken die er toe doen en door u, ons publiek, gewaardeerd worden. Want u hebt geen boodschap aan alle interne perikelen van de Omrop en andere omroepen. U kijkt en luistert als wat wij maken u aanspreekt. Daar doen we het voor, wij zijn van Friesland (en Friesland is van ons). En daar blijven wij voor gaan, nu en in de toekomst. En oh ja, daarbij werken we graag samen met anderen waar dat meerwaarde oplevert. "