Inwoners Nij Beets niet gerust op proefboringen naar gas

Inwoners van Nij Beets maken zich grote zorgen over de plannen voor Vermillion voor het boren van gas nabij het dorp. Het bedrijf wil vlakbij het Koningsdiep een proefboring doen en heeft daarvoor een vergunning aangevraagd bij de gemeente.
Opsterland moet daar binnenkort een besluit over nemen. Een groep ongeruste inwoners heeft daarom een brief naar het college gestuurd. Daarin sturen ze aan op een nieuwer onderzoek naar de gevolgen van boringen. De inwoners maken zich zorgen over mogelijke verzakking omdat er bij het dorp ook al zand wordt gewonnen.
Aanstaande dinsdag wordt er samen met de actiegroep Laat Fryslân Niet Zakken actie gevoerd bij het gemeentehuis.