Veel minder klachten over Psy-Fi dan in andere jaren

De gemeenten Leeuwarden en Tytsjerksteradiel zijn tevreden over het verloop van het Psy-Fi festival in het de Groene Ster-gebied. Volgens de gemeenten zijn er met 68 meldingen veel minder klachten binnen gekomen dan in voorgaande jaren.
Verreweg de meeste meldingen gingen wel over het geluid. Volgens de gemeenten heeft de organisatie zich goed gehouden aan de tijden dat het stil moest zijn en was het niveau van het geluid goed afgestemd, zodat er geen hoge pieken in het geluidsniveau waren.
Podia
De organisatie heeft zich daarnaast goed gehouden aan afspraken over het parkeren. Zo werden foutparkeerders onmiddellijk weggesleept.
Van tevoren was er veel gedoe over de podia, die verkeerd waren geplaatst. In de praktijk heeft dat niet veel klachten opgeleverd.