Veel inwoners Weststellingwerf zien glasvezel wel zitten

Glêsfezel © Omrop Fryslân
Er is in Weststellingwerf veel belangstelling voor snel internet met glasvezel. Dat blijkt uit een inventarisatie van de gemeente. Volgens Weststellingwerf hebben 1200 van de 2300 adressen die in aanmerking komen aangegeven dat zij graag willen worden aangesloten.
Dat is volgens de gemeente mede te danken aan de inzet van lokale initiatiefgroepen. Onlangs maakte de provincie bekend de aanleg van glasvezelkabels zelf te willen oppakken.
De manier waarop de provincie dat wil doen, is dezelfde als bijvoorbeeld bij de aanleg van wegen: de provincie geeft bankgaranties af of financiert de aanleg voor. Er zijn in onze provincie nog 30.000 adressen in vooral de buitengebieden waar glasvezel moet worden aangelegd.