Coalitie Achtkarspelen presenteert deze week wethouders

It gemeentehûs fan Achtkarspelen
De coalitiepartijen CDA, ChristenUnie en PvdA presenteren in de loop van deze week de kandidaat-wethouders in Achtkarspelen. Formateur Joop Atsma verwacht dat er donderdag een vergadering van de gemeenteraad wordt gehouden, waarin het coalitieakkoord wordt voorgelegd. Dan kunnen ook de wethouders worden benoemd.
Afgelopen week werden de fracties het eens over de portefuilleverdeling. Het CDA krijgt de portefuilles financiën, mienskip en economische zaken. De CU wordt onder meer verantwoordelijk voor woningbouw, ruimtelijk beleid en duurzame ontwikkeling. De PvdA krijgt in het dagelijks bestuur van de gemeente onder meer de portefeuilles onderwijs, zorg en het programma werk en inkomen.