VIDEO: Jorwert speelt openluchtspel "Londen ‘68"

Fryslân is de provincie van de openluchtspellen, amateurtoneel in de buitenlucht. In diverse Friese dorpen werken honderden vrijwilligers elk jaar weer keihard om de mooiste stukken ten tonele te brengen. Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen spelen hun eigen openluchtspel.
Fryslân is de provinsje fan de iepenloftspullen, amateurtoaniel yn de iepen loft. Yn ferskate Fryske doarpen wurkje hûnderten frijwilligers alle jierren wer spikerhurd om de moaiste stikken op de planken te bringen. Net allinne mei folwoeksenen, mar ek bern spylje har eigen iepenloftspul.
Omrop Fryslân geeft dit zomerseizoen extra eendacht aan de openluchtspellen die kans maken op een Gouden Gurde. Zaterdag is in Jorwert de première van het stuk "Londen ‘68". Hier alvast een voorproefje.