Subsidie voor beheer weidevogels

© Omrop Fryslân, Remco de Vries
De provincie Friesland stelt de komende tijd 144.000 euro beschikbaar voor boeren die grasland hebben ingericht voor weidevogels. Van 27 augustus tot 29 oktober kunnen boeren via hun agrarisch collectief subsidie aanvragen. Het gaat om een tijdelijk subsidiemaatregel waar geen maximum aan zit.
Het geld is bedoeld om het boerenland vochtiger te maken. Bijvoorbeeld door een hoger waterpeil. Hiervoor is een subsidie van 100 euro per hectare beschikbaar.
Met het geld kunnen boeren al voor het weidevogelseizoen van komend jaar maatregel treffen zoals het aanleggen van dammen.