Boskalis legt wal aan op vogeleiland Griend

De komende zes weken wordt er hard gewerkt op het anders zo rustige Waddeneiland Griend. Het eiland wordt steeds kleiner, doordat er veel zand wegspoelt door de Waddenzee. Griend kromp soms wel meer dan tien meter per jaar. Om dat tegen te gaan, leggen medewerkers van baggerbedrijf Boskalis voor het eiland een extra wal aan. De initiatiefnemers van de werkzaamheden, Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat, hopen dat Griend dan weer langer mee kan. Als er niets werd gedaan, dan zou het eiland over zo'n vijftig jaar waarschijnlijk zijn weggespoeld.
Volgens boswachter Erik Jansen kunnen ze weer vooruit zien: "Het eiland kan nu weer minimaal 25 jaar mee." Jansen vindt het ook belangrijk voor de vogels dat het werk wordt gedaan. Er zijn veel broedvogels en bovendien wordt Griend ook als tussenstation gebruikt door trekvogels. Om de overlast te beperken wordt het werk nu uitgevoerd. Zo hebben de vogels en andere dieren zoals zeehonden er zo weinig mogelijk last van.
Het is niet voor het eerst dat er maatregelen zijn genomen om Griend te versterken. Ook in 1957 en 1982 is er gewerkt om het eiland steviger te maken.